De professor

Een professor stond voor de collegezaal. Er stonden allerlei dingen voor hem op z’n bureau. Toen het college begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege glazen pot en deed hem vol met grote keien. Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze zeiden: “Ja.” Vervolgens pakte de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de grote keien. Toen vroeg hij zijn studenten opnieuw of de pot vol was. Ze beaamden het. Nu pakte de leraar een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden de studenten: ” Ja, nu is de pot vol.” Daarop nam de Professor twee blikjes bier van de tafel en goot ze leeg in de pot. En het bier vulde de ruimte tussen de zandkorrels. De studenten lachten.

Toen het weer rustig was vroeg de Professor: “Welke grote waarheid laat dit experiment ons zien?” De moedigste uit de zaal antwoordde: “Het laat zien dat onze agenda nooit zo gevuld is als we denken en dat er, als we echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.” “Nee,” zei de professor, “daar gaat het niet om. De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in.Ik wil dat je beseft dat deze pot een metafoor is voor jouw leven. De keien zijn de belangrijke dingen: je familie, je partner, je kinderen, je geloof, je gezondheid – en andere dingen die, als al het andere in je leven verloren is en alleen zíj overblijven, je leven toch zullen vervullen. De kiezelstenen zijn de andere dingen die er toe doen. Zoals je werk, je huis, je auto. Het zand is al het andere. Als je eerst het zand in de pot doet, is er geen ruimte voor de kiezels en de grote stenen. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine dingen, zul je geen tijd meer hebben voor de dingen die voor jou belangrijk zijn.”

Toen hij uitgesproken was, bleef het een poosje stil. Toen stak één van de studenten haar hand op en vroeg waar het bier voor stond. De professor glimlachte en zei: “ Ik ben blij dat je dit vraagt. Het laat zien dat –hoe vol je leven ook lijkt te zitten – er altijd ruimte is voor een paar biertjes met je partner, goede vrienden of collega’s!”

IN M’N HOOFD – RAYMOND VAN HET GROENEWOUD

In m’n hoofd is alles heel eenvoudig
In m’n hoofd valt alles op z’n plaats
Geen verderf, geen loeiende reclame
Welkom, welkom, in m’n hoofd
Er is tijd voor eender welke richting
Er is plaats voor eender welke stroof
Er is rust om alles t’ overschouwen
‘t Is prettig toeven in m’n hoofd
Overdag is er de verwarring
Overdag loopt ‘t spoor vlug dood
Overdag wringt men zich in bochten

Er is water voor wie echt wil drinken
Er is werk, dat werd ons toch beloofd
Er zijn slogans voor wie ze wil geloven
Maar de kern zit in m’n hoofd

In m’n hoofd zijn geen misverstanden
In m’n hoofd blijft alles ongedeerd
In balans, onuitgesproken

Naar ‘t schijnt verdwijnen je gedachten
Tot ‘t licht volledig is gedoofd
Maar zolang ik daar iets kan ontwaren
Blijf ik dwalen in m’n hoofd
Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren
Blijf ik dwalen in m’n hoofd

LEAVE A LIGHT ON – MARBLE SOUNDS

Sure I can leave a light on
Let it shine on
Leave it till dawn
Sure I can leave a light on
Leave a light on for you

It takes two to find a way out
There is no doubt
I will be around
If you have lost the right track
Then I’ll lead you right back

Don’t search to find
Don’t smile just to be nice
Don’t run just to get there on time

Be amazed
Simply blown away
Live on without
Getting off your cloud

Sure I can leave a light on
Leave a light on for you

Sure I can play a quiet song
I could just hum
Beat a soft drum
Sure I can play a quiet song
Play a quiet song for you

It takes you to make my heart sing
To let air in
And keep breathing
It takes two to keep the vibe true
I am waiting for you

It struck me again
We both look the same
But what you make
Appears in all shapes

I should impress
But nevertheless
I cannot change
Night into a day

So sure I can leave a light on
Leave a light on for you