Solveig’s song

The winter may pass and the spring disappear
The spring disappear
The summer too will vanish and then the year
And then the year
But this I know for certain: you’ll come back again
You’ll come back again
And even as I promised you’ll find me waiting then
You’ll find me waiting then
Oh-oh-oh ….

God help you when wand’ring your way all alone
Your way all alone
God grant to you his strength as you’ll kneel at his throne
As you’ll kneel at his throne
If you are in heaven now waiting for me
In heaven for me
And we shall meet again love and never parted be
And never parted be!

Oh-oh-oh ….

Kroniekjes – Hubert Lampo

Na een poos ging ik mij verdiepen in de vraag, hoe ik in een van mijn kroniekjes de draak zou kunnen steken met deze onmisbare, doch vreemde sieraden van de openbare weg, die als ook zovele minder nuttige monumenten in mijn moederstad, gekenmerkt worden door een laat tijdige voorkeur tot de barok, zich in dit geval botvierend door getourmenteerde smeedijzeren fetsoenen, krullen, rozetten en loofwerk bekroond door drie enorme glaslantaarns. Talrijke voorbijgangers had ik reeds in dit oort van inkeer zien betreden om een plengoffer aan de beperktheid van de menselijke staat te brengen.
Hubert Lampo “de komst van Joachim Stiller”